Blog Game

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực

Bất cứ nhà phát triển nào cũng đều biết, ứng dụng được “đặt trưng” (featured) sẽ tạo ra những ảnh hưởng vô cùng tích cực, nó là cách gia tăng người dùng rất hiệu quả, cũng như giúp củng cố thương hiệu của ứng dụng và tên tuổi của nhà phát triển, studio đã tạo ra ứng dụng đó.